Genetik faktörler, zihinsel yeterlilik, koordinasyon ve beceri gibi pek çok faktörü göz önünde bulundurarak hazırladığımız ölçme ve değerlendirme sistemimiz bireylere özel!

1. Fiziksel aktiviteye hazır olma anketi (Par-Q test)

2. Antrepometrik ölçümler

 • Vücut % yağ oranı
 • Vücut toplam yağ ağırlığı
 • Kas, kemik ağırlığı
 • Vücut yapısını değerlendirme ve beden tiplerini ortaya çıkarma (somatotip)
 • Şişmanlık tipinin belirlenmesi (bel/kalça)
 • Vücut kitle indeks
 • İstirahat nabzı & sistolik ve diastolik basınç

3. Motorik ölçümler

 • Kavrama kuvveti
 • Statik Squat
 • Plank
 • Push-up
 • Crunch
 • Esneklik
 • Maksimal oksijen kapasitesi

4. Postür Analizi

5. Functional Movement Screen

Antropometrik ve motorik test ölçümleri son teknoloji fiziksel uygunluk ölçüm cihazlarıyla objektif bir şekilde yapılmaktadır. Toplanan veriler uzman ekipler tarafından bireye ve yaş gruplarına özel istatistiki değerlendirilmeye tabii tutulmakta, ulusal ve uluslararası normlar ile karşılaştırılmaktadır. Daha sonra bu veriler hareket ve antrenman bilimleri uzmanları tarafından yorumlanmakta, bireyin güçlü ve zayıf özellikleri belirlenmektedir. Antropometrik ve motorik test ölçüm sonuçları, fiziksel uygunluk değerlendirme karnesi oluşturulup eğitmen tarafından bireye bilgi verilir. Her bireye özel, amaca ve hedefe uygun antrenman programları yapılmakta, gelişim sistemli bir şekilde takip edilmektedir.

6. Hedef Belirleme

 • Eğitmen, her birey ile birebir görüşme gerçekleştirir.
 • Bireyin genel performans durumu hakkında kendisine bilgi verilir.
 • Bireyin genel performans durumuna ve amacına uygun hedef, bireye özel belirlenir.

Bireyin Ortalama Üzerinde (Güçlü) Olan Özellikleri Bireye Uygun Hazırlanmış Antrenman Sistemleriyle Dengede Tutulmalı, Ortalamanın Altında (Zayıf) Olan Özelliklere Çalışmalarda Daha Çok Yer Verilmeli, Geliştirilebilmesi İçin Bireye Uygun Hazırlanmış Antrenman Sistemleri Kullanılmalıdır.